Katarina BR:s vandringspriser

  Vinterligan
Uppsatt 2007 att tävlas i bänkskytteklassen UL300 i föreningens tävlingar i Vinterligan. Högsta sammanlagda poäng inkl. handikapp erhåller intecking. Inteckning tas vid varje skjutning och 12 stycken inteckningar
erfordrars för ständig egendom.

Reglerna för beräkning av handikapp

Löpande förändring av handikapp 2008/09
Löpande förändring av handikapp 2009/10
Löpande förändring av handikapp 2010/11
Löpande förändring av handikapp 2011/12
Inga tävlingar genomfördes vintern 2012/2013
Löpande förändring av handikapp 2013
     
Inteckningar:   Ställning 2013-11-24
    Kari Lindström
Jan Rönnlund
Markus Leoson
Markus Nordberg
Peter Ericson
Bertil Rydergren
Sonny Olsson
Peter Bergfeldt
Sören Olsson
Klas Granström
- 7 inteckningar
- 6 inteckningar
- 6 inteckningar
- 4 inteckningar
- 2 inteckningar
- 1 inteckning
- 1 inteckning
- 1 inteckning
- 1 inteckning
- 1 inteckning
     
  Haggva Cup
Priserna är skänkta av Patrik Sångberg och uppsatta 2005 att tävlas om i klassen JK100
vid föreningens Öppna Mästerkap. Bäste totalresultat erhåller den större tavlan som
pris och dagens minsta grupp den mindre.
Priserna är ständigt vandrande.
     
Inteckningar:   2005 Totalseger
2005 Minsta grupp
2006 Totalseger
2006 Minsta grupp
2007 Totalseger
2007 Minsta grupp
2008 Totalseger
2008 Minsta grupp
2009 Totalseger
2009 Minsta grupp
2010 Totalseger
2010 Minsta grupp
2011 Totalseger
2011 Minsta grupp
2012 Totalseger
2012 Minsta grupp
2013 Totalseger
2013 Minsta grupp
2014 Totalseger
2014 Minsta grupp
2015 Totalseger
2014 Minsta grupp
- André Guve
- André Guve
- Anders Markie
- Anders Markie
- Ulf Losung
- Klas Granström
- Christer Jacobsson
- André Guve
- Rikard Salander
- Rikard Salander
- Kari Lindström
- Kari Lindström
- Kari Lindström
- Kari Lindström
- Kari Lindström
- Kari Lindström
- Robert Persson
- Robert Persson
- Ulf Losung
- Ulf Losung
- Ulf Losung
- Ulf Losung
     
  Kanonen
Uppsatt 2011 att tävlas i bänkskytteklassen JK100 på Hacksjöbanan. Dagens minsta grupp i samtliga JK100-tävlingar ger en inteckning. Sex inteckningar fordras för ständig egendom.
 
     
Inteckningar:   Slutställning
    Kari Lindström
Markus Leoson
Klas Granström
Anders Markie
- För alltid
- 4 inteckningar
- 1 inteckning
- 1 inteckning
     
  Hedvik Rosendahls vandringspris 1953
Uppsatt 2011 att tävlas i bänkskytteklassen HV100. Dagens minsta grupp i samtliga HV100-tävlingar på Hacksjöbanan ger en inteckning. Sju inteckningar fordras för ständig egendom.
     
Inteckningar:   Slutställning
    Peter Bergfeldt
Kari Lindström
Sonny Olsson
Peter Ericson
- För alltid
- 4 inteckningar
- 2 inteckningar
- 2 inteckningar
     
  Torsten Nothins pokal 1941
- ej upsatt för tävlan

 

     
  Oskar Walebys vandringspris
- ej uppsatt för tävlan
     
  Stockholms fasta försvar 1949
- ej uppsatt för tävlan
     
  NP
- ej uppsatt för tävlan
     
  Bengt Nylunds hederspris 1955
- ej uppsatt för tävlan
     
  Sven Wall 1916-1948
-ej uppsatt för tävlan